Telefon

040 770 0282

E-post

info@rhasbesti.fi
}

Kartläggning

1-2 dagar från beställning
l

Resultat

3-4 dagar efter kartläggningen

Om Asbest

Asbest har använts som brandskydd i bl.a. stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum och andra lokaler av många slag. Som värmeisolering har asbest installerats i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel.

Hälsoeffekter

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas som fibrer kan frigöras och bilda ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar. Asbestfibrers hälsoeffekter bestäms av materialets egenskaper såsom typ av asbestmineral, fibrernas eller partiklarnas storlek och beständighet i kontakt med människokroppens försvarsmekanismer.

Källa: Wikipedia
“I Finland användes asbest som byggmaterial 1922–1992. Särskilt mycket användes asbest under 1963 – 1979.”

Källa: Tyosuojelu.fi

“Byggherren eller någon annan som leder eller övervakar ett byggnadsprojekt som kan omfatta asbestrivningsarbete ska se till att det görs en asbestkartläggning.”

Källa: Finlex

“Asbestkartläggningen ska dokumenteras och överlämnas till den arbetsgivare eller egenföretagare som inleder asbestrivningsarbete.”

Källa: Finlex

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt
så fort som möjligt

2 + 11 =

Copyright © 2016 Rhasbesti Oy Ab | Developed by Hanko Visuals Oy Ab